Tandvårdsrädsla

Många känner en rädsla och ett obehag inför sina tandvårdsbesök, men de allra flesta klarar av att genomföra sina besök. Däremot är det omkring fem procent av befolkningen som lider av så stark tandvårdsrädsla att de undviker att gå till tandläkaren.

Anledningen bakom tandvårdsrädslan är individuell men det kan bero på tidigare dåliga erfarenheter. Bristen på kontroll är vanligtvis en bakomliggande orsak. Tandvårdsrädsla kan även grunda sig i en skamkänsla för tänder och munhygien.