Tandvårdens läkemedel – en rekommendationsbok om tandvård 2018–2019

Denna rekommendationsbok är indelad i 27 kapitel som tar upp det mesta du behöver veta när det gäller råd och rekommendationer inom tandvården. Här finns källor vad uppgifterna är tagna från, hur olika läkemedel ska tas och hur höga doser som bör ges. En perfekt bok för de som arbetar inom tandvården, men även för dig som är intresserad av att läsa om olika problem som finns och vad som kan göras åt dem. Boken är dock inte heltäckande inom alla områden, därför finns det bra källhänvisningar för dig som vill läsa mer inom ett visst område.

Antibiotika

Här får du en bra sammanfattning om när antibiotika ska ges. Som de flesta vet bör inte antibiotika sättas in hur som helst i dag. Detta beror på att antibiotika har skrivits ut lite för lätt och är en bidragande orsak till utvecklingen av den antibiotikaresistens som numera finns. Därför bör antibiotika vara ett sistahandsval.

Förebygga karies

Här finns bra förslag på hur du bör undvika karies. Fluor är en bra förbyggande behandlingsmetod. Vissa fysiska sjukdomar som till exempel diabetes kan ge sämre tandhälsa. Även de som äter medicin mot högt blodtryck kan få problem med sin munhälsa och det är viktigt att du berättar för din tandläkare om du har diabetes eller äter medicin mot högt blodtryck. Vilka symptom som kan uppstå finns också bra beskrivet i boken.

Svampinfektioner

Vid torra slemhinnor som kan komma av långvarig medicinering eller nedsatt resistens i tandvävnaden är något som kan uppstå om du har tandprotes. Du känner ofta av detta som sveda på tungan och ser en beläggning. Ofta görs en provtagning för att se om det är svamp. Skulle det vara så finns det medicin att få.

Detta är bara en bråkdel om vad som tas upp i denna bok. Som sagt en bra och viktig bok för dig som arbetar inom tandvården eller för dig som vill lära mera om munnens sjukdomar och tandhälsa.