Motiverande samtal i tandvården

För många människor är det på något sätt laddat att gå till tandläkaren. Munnen är ett intimt område, där det inte är naturligt att släppa in någon hursomhelst. De flesta människor hittar en acceptans i att det är bra att gå till tandläkaren regelbundet. En del människor hittar dessutom en tandläkarkontakt som gör att det rentav blir trevligt att gå till tandläkaren. Sedan finns det människor som känner stark rädsla inför ett besök hos tandläkaren. Mer eller mindre grav tandvårdsrädsla är ett relativt utbrett problem. Det kan vara utmanande att hantera, både för patienten själv och för tandvårdspersonalen. Men det finns tekniker och metoder att ta till. Att få träffa tandvårdspersonal med erfarenhet av tandvårdsrädsla och rätt kompetens inom detta kan vara avgörande.

Sätt att arbeta med tandvårdsrädsla

Ett sätt att arbeta med tandvårdsrädsla är genom så kallade motiverande samtal. Denna metodik används inom många olika områden, där man vill ändra på tankemönster och beteendemönster, och har även visat sig ha god effekt inom tandvård. Genom motiverande samtal kan man dels söka roten till sin rädsla, men än mer så arbetar man med sin inre motivation. Hittar man den inre motivationen och jobbar på att få den riktigt stark så blir det som en motor, där man bit för bit kan lägga till hästkrafter så att man så småningom kan klara det mesta. Även att möta och komma över sin tandvårdsrädsla.

Inom tandvården arbetar man också mycket med att ändra beteendemönster av olika slag. Det kan handla om att motivera någon som slarvar med sin munhygien att förbättra den eller motivera någon att sluta röka eller snusa. Även här har motiverande samtal visat sig ha god effekt. Karin Sjögren och Barbro Holm Ivarsson har skrivit en mycket pedagogisk och användbar bok om motiverande samtal som är inriktade på just tandvård. Boken finns att få tag på via www.gothiafortbildning.se.