Förebyggande tandvård

För att upprätthålla en god tandhälsa genom hela livet är det viktigt att sköta dina munvårdsrutiner hemma. Det är även lika viktigt att du besöker tandläkare och tandhygienist. Den årliga undersökningen är viktig för att tandläkaren ska kunna se över situationen i din mun och ha möjlighet att åtgärda eventuella problem innan de blivit allt för omfattande.  

Om du besöker tandvården i förebyggande syfte istället för att endast gå dit om du upplever besvär kan du förbättra din tandhälsa och slippa oönskade akuta problem. Forskning visar att regelbundna besök hos tandläkaren resulterar i en bättre munhälsa, friskare tänder och mindre problem med tandlossning.