En bok för alla tandläkare

Handbok för tandläkare är boken för tandläkare och är en grundläggande orientering för den kliniska vardagen. Det är ett stöd för tandläkare både vid vanliga behandlingar och vid mer ovanliga situationer.  

Boken bistår med information om arbetssätt, instruktioner, förslag på diagnoser och åtgärder. Boken går att beställa i fysisk eller i digital version och är skriven av Arthur Artlock och Mira Florin.