Förlaget för bra böcker om tandvård

Det är en liten och smal nisch, tandvård. Ändå är det något som berör alla. Vid en eller annan tidpunkt går vi alla till tandläkaren. Många som är uppvuxna på 70-talet och senare har med sig en god tandhälsa sedan barnsben. Många har endast enstaka lagningar i munnen. Tidigare generationen har i många fall omfattande tandvård utförd: lagningar, kronor, broar och implantat.

Tandvård kostar mycket att bedriva och i Sverige har man valt att separera tandvård från övrig sjukvård när det gäller statlig subventionering. Som patient betalar man alltså själv en stor del av kostnaden, även om det finns ett statligt stöd även för tandvård. Inom kort kommer det skapas en hemsida där man kan jämföra olika vårdgivares priser.

Det blir allt vanligare att stora delar av befolkningen saknar kunskap om vad det är som ger god tandhälsa. Därmed missar man i vissa fall att ta hand om sina egna barns tänder. Böcker om tandvård blir sällan några storsäljare på den kommersiella marknaden. Men om man har intresse av att läsa på om tandvård, vart vänder man sig då?

Gothia fortbildning

På Gothia fortbildning kan man finna mängder av material för fortbildning inom förskola, skola, vård, omsord och även tandvård. Där finns böcker om de vanligaste tandsjukdomarna: karies och parodontit. Det finns böcker om barntandvård och äldretandvård och allt däremellan. Fördelen med Gothias material är att det är relativt lättillgängligt. Det är inte onödigt akademiskt skrivet.

Böckerna inom tandvård är skrivna så att olika yrkesgrupper inom tandvård ska kunna förstå, till stor del är litteraturen även begriplig för människor som inte alls arbetar eller studerar inom tandvård. Gothias litteratur används till stor del vid tandvårdsutbildningar, men den är också högst användbar för yrkesverksam personal inom tandvård som önskar fräscha upp eller utvidga sina kunskaper. Tandvård är viktigt och det är även viktigt att det finns bra böcker om tandvård. Detta finner man bland annat på Gothia fortbildning.